Hướng dẫn nạp rút USDT trên Aliniex

#1

Hướng dẫn nạp USDT:

Bước 1:
Đăng nhập tài khoản, truy cập vào ví USDT và chọn mục nạp : https://aliniex.com/wallet/usdt

Bước 2:
Chọn loại ví nạp “Địa chỉ ERC20 hoặc OMNI”

*Nếu bạn chưa có ví hãy ấn vào nút “Tạo địa chỉ”


Bước 3:
Coppy địa chỉ để nạp USDT

*Địa chỉ dạng ERC20


*Địa chỉ dạng OMNI

Hướng dẫn rút USDT:

Bước 1:
Đăng nhập tài khoản, truy cập vào ví USDT và chọn mục rút : https://aliniex.com/wallet/usdt

Bước 2:
Điền thông tin để rút USDT

  • Loại ví nhận “Ví ERC20 hoặc Ví OMNI”
  • Địa chỉ ví nhận
  • Số lượng rút
  • Mã 2FA “Nếu bạn đã bật”

Bước 3:
Sau khi nhập đầy đủ thông tin bạn ấn nút “Gửi đi”, USDT của bạn sẽ được xử lý trong vài phút. Số lượng tối thiểu bạn có thể rút mỗi lần là 5 USDT và tối đa mỗi lần là 10,000 USDT

Hãy liên hệ Supporter ngay tại website nếu bạn cần sự trợ giúp!

Giao dịch tại :point_right: https://aliniex.com

Theo dõi Aliniex qua:
:small_blue_diamond:Telegram: https://t.me/Aliniex
:small_blue_diamond:Facebook: https://www.fb.com/Aliniex
:small_blue_diamond:Twitter: https://twitter.com/Aliniex