Không nhận được email từ aliniex?

#1

:bookmark: Hãy làm theo hướng dẫn sau:

 1. Đảm bảo chắc chắn địa chỉ email bạn sử dụng là email đúng, không nhầm lẫn khi nhập địa chỉ email.
 2. Kiểm tra thử cả mục Quảng cáo và Spam.
 3. Thêm địa chỉ sau vào danh sách được phê duyệt.
  :e-mail: [email protected]
  :e-mail: [email protected]

:bookmark: Hướng dẫn thêm địa chỉ đối với Gmail:

 1. Chọn “Cài đặt”
 2. Chọn “Chuyển đến bộ lọc và Địa chỉ bị chặn”
 3. Chọn “Tạo bộ lọc mới”
 4. Thêm Mail vào mục “Từ” và nhấn “Tạo bộ lọc”
 5. Tích vào mục “Không bao giờ gửi thư này tới Spam” & “Luôn đánh dấu là quan trọng” cuối cùng ấn “Tạo bộ lọc

:blush:Vậy là hoàn tất quá trình, cảm ơn các thành viên!

Giao dịch tại :point_right: http://aliniex.com

Theo dõi Aliniex qua:
:small_blue_diamond:Telegram: https://t.me/Aliniex
:small_blue_diamond:Facebook: https://www.fb.com/Aliniex
:small_blue_diamond:Twitter: https://twitter.com/Aliniex