Câu hỏi thường gặp


Chủ đề Trả lời Hoạt động
Giới thiệu chuyên mục Câu hỏi thường gặp 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Nạp usdt qua dự án 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Tôi bị mất mã 2FA, làm thế nào để tắt bảo mật 2FA? 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Xác thực hai lớp là gì? Authy là gì? 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Tôi đã nạp/rút coin sai địa chỉ, tôi có thể lấy lại được không? 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Tại sao Aliniex không có số điện thoại liên lạc? 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Thời gian nạp rút VND và Coin là bao lâu? 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Làm thế nào để xác minh tài khoản? 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Không nhận được email từ aliniex? 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names