Thời gian nạp rút VND và Coin là bao lâu?

#1

Đối với VND:
Nạp/rút mất từ 1-5 phút. Các lệnh nạp rút sẽ được ưu tiên trong khoảng thời gian từ 8:00 - 22:00, ngoài thời gian trên chúng tôi vẫn cố gắng hỗ trợ, trong trường hợp không được sẽ chuyển sang khung giờ chính.

Đối với Coin:
:pushpin: Phần nạp:
Không có mức thời gian cố định cho việc này, thời gian nạp phụ thuộc vào tốc độ xác nhận mạng lưới Blockchain của đồng coin đó. Coin sẽ được cộng vào tài khoản Aliniex của bạn sau khi có 1 xác nhận bao gồm (BTC, LTC, USDT, BCH), đối với ETH và BNB là khoảng 10 phút kể từ khi có Transaction.

:pushpin: Phần rút:
Khi xác nhận rút thành công, coin của bạn sẽ được gửi sau 1 đến 3 phút, mã transaction sẽ
được hiển thị cho bạn ở phần lịch sử rút, bạn có thể kiểm tra trạng thái ở đó.

Giao dịch tại :point_right: http://aliniex.com

Theo dõi Aliniex qua:
:small_blue_diamond:Telegram: https://t.me/Aliniex
:small_blue_diamond:Facebook: https://www.fb.com/Aliniex
:small_blue_diamond:Twitter: https://twitter.com/Aliniex