Tôi đã nạp/rút coin sai địa chỉ, tôi có thể lấy lại được không?

#1

Các giao dịch của Bitcoin hoặc bất kỳ loại tiền điện tử nào khác không thể đảo ngược được. Nếu bạn đã nạp/rút coin sai địa chỉ Aliniex không thể khôi phục lại số coin đó. Nếu bạn biết địa chỉ đó thuộc về ai, bạn nên liên hệ với chủ sở hữu địa chỉ đích để thương lượng lấy lại số coin của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra cẩn thận địa chỉ ví trước khi nạp/rút coin, chính bạn là người tạo ra sự an toàn cho bản thân bạn!

Giao dịch tại :point_right: http://aliniex.com

Theo dõi Aliniex qua:
:small_blue_diamond:Telegram: https://t.me/Aliniex
:small_blue_diamond:Facebook: https://www.fb.com/Aliniex
:small_blue_diamond:Twitter: https://twitter.com/Aliniex