Tại sao Aliniex không có số điện thoại liên lạc?

#1

Việc hỗ trợ thông qua kênh Live chat tại website sẽ rõ ràng hơn, hiệu quả hơn, có thể đưa ra dẫn chứng, hình ảnh và không bị bỏ sót. Khi thực sự cần thiết, chúng tôi sẽ chủ động gọi điện thoại cho bạn theo số điện thoại bạn đã đăng ký.

Giao dịch tại :point_right: http://aliniex.com

Theo dõi Aliniex qua:
:small_blue_diamond:Telegram: https://t.me/Aliniex
:small_blue_diamond:Facebook: https://www.fb.com/Aliniex
:small_blue_diamond:Twitter: https://twitter.com/Aliniex