Nạp usdt qua dự án

#1

Tôi nạp vào aliniex bằng 1 dự án khác qua cổng usdt tron trc20 —> tron linkpro thì bao lâu tiền về ví ?