Làm thế nào để xác minh tài khoản?

#1

Để xác minh tài khoản bạn cần làm theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1:
Đăng nhập tài khoản và truy cập link https://aliniex.com/profile

Bước 2:
Thực hiện theo yêu cầu để gửi xác minh tài khoản:

Yêu cầu 1: Điền “Họ và Tên” và “Mã số thẻ”

Yêu cầu 2: Tải lên ảnh mặt trước ID của bạn.
Ảnh ID: Có thể là CMND, Căn cước công dân, hộ chiếu, giấy phép lái xe.

image

Yêu cầu 3: Tải lên ảnh mặt sau ID của bạn (Nếu dùng hộ chiếu thì bỏ qua bước này)

image

Yêu cầu 4: Tải lên ảnh bạn cầm ID chụp cùng khuôn mặt của bạn, kèm tờ giấy ghi Aliniex + (Ngày, tháng, năm xác minh danh tính)
image

Yêu cầu 5: Tải lên ảnh tài liệu thứ hai (Không được trùng lặp với ảnh ở Yêu cầu 1). Ảnh tài liệu thứ hai có thể bao gồm tất cả các tài liệu mang tên bạn như: CMND, hộ chiếu, giấy phép lái xe, giấy bảo hiểm, hộ khẩu, giấy khai sinh, hoá đơn,…

Bước 3:
Sau khi đã điền và tải hình tài liệu đầy đủ bạn ấn nút “Hoàn tất”, quá trình xác minh sẽ mất vài phút. Bạn sẽ nhận được thông báo tình trạng xác minh qua Email, liên hệ hỗ trợ tại website nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình xác minh.

Lưu ý: Các ảnh trên phải rõ ràng có thể nhìn thấy và đọc được nội dung của tài liệu thì sẽ được chấp nhận. Hãy tải ảnh đúng yêu cầu, nếu tải ảnh sai quy định quá nhiều lần tài khoản của bạn có thể bị tạm khoá.

Giao dịch tại :point_right: http://aliniex.com

Theo dõi Aliniex qua:
:small_blue_diamond:Telegram: https://t.me/Aliniex
:small_blue_diamond:Facebook: https://www.fb.com/Aliniex
:small_blue_diamond:Twitter: https://twitter.com/Aliniex